...

Denizli Çocuk Diş Hekimliği

Diş Hekimi Denizli | Çocuk Diş Hekimliği

Denizli Çocuk Diş Hekimliği, doğumdan ergenlik çağının sonuna kadar geçen dönemdeki (0-15 yaş) bireylerin ağız ve diş sağlığını inceleyen; bu bireylerde koruyucu, önleyici ve tedavi edici tüm yöntemleri uygulayan Anabilim Dalı’dır. Çalışma kapsamı içinde;

Diş çürüğünü önleyici işlemler,
Çürük süt ve sürekli dişlerin tedavileri ve restorasyonları,
Tedavi edilemeyecek durumdaki dişlerin çekimi,
Erken diş kayıplarının oluşmasıyla ortaya çıkabilecek olumsuzlukların bazı apareylerle
önlenerek diş dizisinin düzgün bir şekilde oluşmasının sağlanması,
Travmatik diş ve destek doku yaralanmalarının tanısı, tedavisi ve uzun dönem takibi,
Diş sürmesi ve dişlenmenin takibi ve normalden sapmaların önlenmesi,
Koruyucu ve önleyici ortodontik tedaviler
Çocukluk döneminde ve genç bireylerde görülen diş eti hastalıklarının tanısı, tedavisi ve takibi gibi uygulamalar yer almaktadır.
Sağlıklı çocukların yanı sıra, özel bakım gereksinimi olan, kronik sistemik hastalığa sahip çocuklar,sendromlu, fiziksel ve/veya zihinsel engelli bireyler de çocuk diş hekimliği ana bilim dalının muayene, tedavi ve takip hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Denizli Çocuk Diş Hekimliği Klinikleri’ne başvuran hastalarımızın ilk muayeneleri, tanı ve tedavi planlaması bölüm uzman hekimleri tarafından yapılmaktadır. Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini yapmakta olan diş hekimleri de aynı hizmetleri vermektedir. Tanı için ek görüntüleme gerektiğinde hastalarımız ebeveynleri ile birlikte Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Kliniği’ne yönlendirilmekte ve gerekli görülen radyografiler çekilmektedir. Hastamızın tedavi planlaması tamamlandıktan sonra, gereksinimi olan tedavi işlemleri için randevu verilmektedir.

Diş tedavilerine küçük yaş, fiziksel ve/veya zihinsel engeli nedeniyle uyum gösteremeyen, kooperasyon kurulamayan, sendromu bulunan ve çok uzaktan gelip tek seferde çok sayıda diş tedavisi gereksinimi olan hastalarımızn tedavileri hastanemiz bünyesinde bulunan günübirlik ameliyathanede genel anestezi ünitesinde gerçekleştirilmektedir. Bu tedaviler bir anestezi uzmanı ve çocuk diş hekimi tarafından ameliyathane koşullarında gerçekleştirilmektedir.

Tedavisi tamamlanan hastalarımız hekimi tarafından, çürük risk grubuna ve özel gereksinimine göre belirlenen periyodlarda düzenli izleme (recall) programına alınır. Çocuk Diş Hekimliği Klinikleri, çocuğun büyüme ve gelişimi tamamlanıncaya kadar düzenli olarak yapılan ziyaret edilmesi gereken bir diş evi gibi düşünülmelidir. Ziyaretlerin düzenli ve uzun süreli olarak yapılması, bireyin yaşamı boyunca sahip olacağı ağız ve diş sağlığının sağlam temelini oluşturur.

WeCreativez WhatsApp Support
Uzmanlarımıza 7/24 soru sorabilirsiniz.
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.